VRTLJIVE MIZE

VRTLJIVA MIZE

Izdelujemo različne mehanske vrtljive mize za različne potrebe, kot so:

  • transport izdelka,
  • fazno premikanje izdelkov v procesu – index,
  • izmenjavo izdelkov pri prešah ali
  • mize za skenirne naprave.

MLINI ZA MLETJE KOVINSKIH ODREZKOV

Izdelujemo različne mehanske vrtljive mize za različne potrebe, kot so:

  • transport izdelka,
  • fazno premikanje izdelkov v procesu – index,
  • izmenjavo izdelkov pri prešah ali
  • mize za skenirne naprave.