ROBOTIZIRANA MONTAŽA MEMBRANSKIH ELEMENTOV PRIROBNIČNIH VENTILOV

Robotska linija opravlja montažo membranskih elementov-podsestavov prirobničnih ventilov velikosti DN 15, DN20, DN25, DN32 IN DN40.

Uporabnik pripravi vozičke na koncu procesa v liniji in zunaj linije ročno predstavlja ohišja, ki jih med procesom postavlja na vhodni trak linije. Robotska roka s hitro izmenljivimi prijemali in prepenjalno tehniko za vakum transportira polizdelek po fazah linije.

Linija avtomatizirano:

  • preko tračne tehnike oddaja kose na mesto odjema robotske roke,
  • lepi ohišja po obodu ter kontrolira prisotnost lepila,
  • preoblikuje ohišja – tvori montažo s hidravličnim stiskanjem – linija opravlja kontrolo položaja pred sestava pred stiskanjem in samo silo končnega stiskanja v orodju hidravlične preše,
  • obrača izdelke za 180°, da lepilo ne poškoduje membrane,
  • matrično zlaga izdelke v plastične škatle,
  • nalaga plastične škatle na vozičke,
  • vakuumsko nalaga pregradni karton med nivoji izdelkov v plastičnih škatlah.