Namen projekta je ponovno polno delovanje podjetja BOS GRUBAR d.o.o. s fleksibilno in robustno in učinkovito  proizvodnjo (nakup nove opreme in ohranjanje delovnih mest v proizvodnji in podpornih funkcijah podjetja) s ponovnim dostopom do trga v spremenjenih razmerah (digitalna podpora tržnim procesom in sprememba kanalov promoviranja).Namenili smo se zmanjšati posledice izpada prihodka iz naslova zmanjšanih naročil, težav pri čezmejni dobavi naših proizvodov in s tem povezano prodajo, spremenjenih plačilnih pogojev dobaviteljem ter povečanja zaloge.

V podjetju smo si z izvedbo projekta zastavili (1) ohraniti delovnih mest v podjetju z vpeljavo multikompetenčne fleksibilnosti v proizvodnji ter digitalnih kompetenc v podpornih funkcijah; (2) optimizirati učinkovitost proizvodnje, ter izboljšati izkoriščenost materiala in časa, zmanjšati odpad in vzdrževalnih stroškov z nakupom novega stroja CNC, (3) vpeljati nove marketinške poti in komunikacijske kanale, ki jih zahteva spremenjeno okolje podjetja zaradi zahteve po komunikaciji brez osebnega stika. Namen projekta je prav tako zagotoviti ohranitev delovnih mest ter v pogojih velike kompetitivnosti na ravni cen, s tehnološko okrepitvijo produkcijskega postroja povečati dodano vrednost na zaposlenega.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 199.886,36 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.