NAPRAVE IN ROBOTIZIRANE LINIJE ZA SESTAVO PRIROBIČNE VENTILNE TEHNIKE

Naprava omogoča uporabniku montažo prirobničnih ventilov v velikosti od DN 32 do DN 50 različnih variant. Naprava vsebuje dve montažni mesti. Uporabnik ročno vstavi ohišje ventila v napravo, ročno zaporedno vstavlja podsestave in preko gumba aktivira zaporedne avtomatske cikluse montaže.

Ciklusi montaže:

  • vpetje ohišja,
  • vtiskavanje modulov,
  • montaža tesnil,
  • vijačnje sedeža ventila s točno nastavitvijo pozicije sedeža,
  • motorno stiskanje vzmeti s pomočjo vretena,
  • stiskanje nastavitvenega gumba ventila,
  • stiskanje membrane,
  • testiranje zatikanja modulov.