NAPRAVA ZA IZSEKOVANJE PLASTIKE KOMPLEKSNIH OBLIK

Naprava je namenjena izseku kompleksnih oblik v ABS plastičnem polizdelku. Naprava je v celoti pnevmatska in tvori silo izseka 10 ton po posameznem gnanem orodju. Izseki se vršijo v več različnih smereh po polizdelku.

Uporabnik polizdelek položi na ležišče, ki je ob enem fiksna matrica odreza. Po ročni aktivaciji naprave zgornje orodje pridrži izdelek, se pozicionira z noži za odrez in izvrši stranski odrez. Uporabnik serijsko ročno izmenjuje polizdelek s končnim izdelkom ter prazni odrezke iz predalnika naprave. Naprava ima lastno kontrolo natančnega pozicioniranja izdelka in nožev.