Linija za izdelavo traverze

Linija izdeluje dva različna tipa traverze in je popolnoma avtomatizirana z 100% računalniškim nadzorom delovanja. Na njen se vršijo procesi orientacije položaja cevi, preoblikovanja (nakrčevanje in stiskanje cevi), označevanja in 100% kontrole ter selektivni izmet. Strega v liniji je toga s pomočjo avtomatiziranega transferja.